CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG DỰ ÁN SONASEA PHÚ QUỐC

Chủ đầu tư chính sách bán hàng dự án Sonasea Phú Quốc áp dụng từ tháng 8/2017.